Porozumienie Łódzkie
ul. Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź     e-mail: biuro@porozumienielodzkie.pl     nr konta: 65 1240 3060 1111 0010 1217 0646
Porozumienie Zielonogórskie
Porozumienie Zielonogórskie na Facebooku
RSS RSS   
Login:      Hasło:     
Dołącz do nas

JAK WSTĄPIĆ ?

Członkiem Związku może być praktykujący lekarz rodzinny prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w innej formie organizacyjnej oraz inny podmiot działający w zakresie ochrony zdrowia, który stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników, mający swoją siedzibę lub zakład na terenie działania Związku.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku po złożeniu:

  1. Deklaracji Przystąpienia do Porozumienia Łódzkiego - Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia - załącznik Nr 1 do Statutu.
  2. Wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Wpisu do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.
  4. Druku pełnomocnictwa dla Porozumienia Łódzkiego dla właściwego regionu (w dwóch egzemplarzach)
  5. Druku pełnomocnictwa dla Porozumienia Zielonogórskiego (w dwóch egzemplarzach)

Powyższe dokumenty należy złożyć (bądź przesłać listem poleconym) w siedzibie PŁ:
ul. Bartoka 23, 92-547 Łódź.
W razie wątpliwości odnośnie sposobu wypełniania dokumentów zapraszamy do kontaktu z biurem PŁ.

pobierz deklarację...
pobierz druk pełnomocnictwa dla PZ...
pobierz pełnomocnictwo dla PŁ dla właściwego regionu:
    region łódzki (Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski)
    region północny (powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki)
    region wschodni (powiaty: opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, tomaszowski)
    region zachodni (powiaty: bełchatowski, łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski)

Pobierz program PZ Info!